Black & White Family Portrait in the snow, Antrim Castle Gardens Ballymena